Proteste în mediul sanitar

greva-generala-medici_580x435_scaled_croppMedicii se preg?tesc s? intre în grev? general? pe 28 noiembrie. Cu trei zile înainte vor face o grev? de avertisment în toate spitalele care va dura dou? ore.

Dup? ce pe 2 noiembrie, and  peste 4.000 de angaja?i din sistemul sanitar au protestat în Bucure?ti, salve ace?tia acum avertizeaz? c? vor realiza un protest generalAngaja?ii din sistemul sanitar cer alocarea a minimum 6% din PIB pentru s?n?tate, cialis o legisla?ie care s? garanteze independen?a profesional? a celor care lucreaz? în sistemul public ?i privat, o lege a salariz?rii specific? sistemului de s?n?tate, ap?rarea demnit??ii ?i renun?area la denigrarea profesioni?tilor de c?tre autorit??i, organizarea unit??ilor medicale cu paturi în sistem public pentru asigurarea unor servicii prompte ?i de calitate pentru pacien?i, precum ?i consultarea real? a Coali?iei Profesioni?tilor din S?n?tate cu privire la orice m?sur? ce poate afecta func?ionarea sistemului de s?n?tate.

Federa?ia Sindicatelor Medicilor “Dr. Ioan Cantacuzino” a recomandat tuturor doctorilor din sistemul public s?-?i dea acordul pentru participarea la greva de avertisment ?i la greva general? organizate în luna noiembrie de Federa?ia Sanitas.

Sursa

Comentarii

comentarii