PSD spune NU referendumului

nedelcuPSD spune nu referendumului propus de cei ?apte consilieri locali din opozi?ie, clinic considerând demersul unul polticianist ?i inoportun.

Comitetul Executiv al organiza?iei locale s-a întâlnit ieri într-o ?edin??, patient în care au stabilit punctul de vedere referitor la referendumul împotriva ApaVital ?i Arsacis, propus de ?apte consilieri PNL.

“Cel mai important punct de pe ordinea de zi a fost organizarea unui referendum în vederea ie?irii din Arsacis ?i ca ApaVital s? nu mai fie operatorul delegat, proiect de hot?râre propus de unii consilieri PNL. Privitor la acest proiect de hot?râre, am stabilit cu to?ii c? nu este oportun în acest moment, pentru c? el este de fapt, o m?sur? a Partidului Na?ional Liberal, de a câ?tiga ni?te voturi în plus. Este o m?sur? pur politicianist? ?i nu este oportun? nici pentru c? nu ofer? nicio solu?ie fiabil?, corect?, la ce s-ar întâmpla dac? ApaVital nu ar mai opera în Pa?cani”, a declarat Gabriela Nedelcu. 

Comitetul executiv al PSD uit? c? în anul 2014, înainte de turul doi al alegerilor preziden?iale, au anun?at c? vor organiza un referendum pe acest subiect, motivând c? este important mesajul transmis de p??c?neni, ?i c? vocea lor trebuie ascultat?.

Social democra?ii solicit? ini?iatorilor s? prezinte solu?ii clare ?i concrete, astfel încât s? existe garan?ia ca în cazul în care referendumul s-ar solda cu un rezultat pozitiv, s? fie imediat pus? în aplicare varianta acestora.

“Am dori, ?i e a doua oar? când facem acest apel, ca organiza?ia PNL s? ne spun? solu?iile pe care le propun, dar solu?ii adev?rate ?i viabile, nu care s? induc? cet??enii p??c?neni în eroare”, a mai ad?ugat aceasta.

Opinia celor din PSD este aceea c?, indiferent de cine ar opera în Pa?cani, problemele referitoare la sistemul de alimentare cu ap? ?i canalizare, ar r?mâne acelea?i, mereu.

De asemenea, am analizat faptul c? situa?ia ?i problemele privitoare la distribu?ia apei, la canalizare, la încheierea de contracte r?mân acelea?i, indiferent de ce operator va fi în Pa?cani. De aceea, noi consilierii PSD nu vom vota acest proiect de hot?râre”, a mai declarat Gabriela Nedelcu, purt?tor de cuvânt al PSD Pa?cani.

Asta înseamn? c? partidul primarului Dumitru Pantazi nu crede în viitorul asocia?iei la care am aderat ?i în operatorul Apavital, îns? cum lucrurile au fost decise, de unul singur, de c?tre cel care conduce forma?iunea politic?, nu le r?mâne decât s? voteze împotriva referendumului, a?a dup? cum s-a stabilit în partid.

Sursa

Comentarii

comentarii