Psihologie la 25% reducere în Palas Iași

P??c?nenii sunt a?tepta?i în perioada 22 – 28 aprilie la Palas Ia?i în libr?riile C?rture?ti, advice unde se organizeaz? S?pt?mâna PSI, aflat? la cea de-a treia edi?ie.

Psihologi din ?apte ora?e din ?ar? vor elucida subiecte precum fericirea ?i mo?tenirea psihic? de peste genera?ii, despre anorexie ?i hipnoz?, despre atacul de panic? ?i iubirea pe internet.

Evenimentul  este organizat de Editura Trei ?i g?zduit de Libr?riile C?rture?ti din Bucure?ti, Cluj, Ia?i, Timi?oara, Bra?ov,  Arad ?i Constan?a. Toat? s?pt?mâna, în toate libr?riile C?rture?ti, cump?r?torii vor putea beneficia de 25 % reducere la c?r?ile din domeniul psihologie. Intrarea este liber?.

 

 

Comentarii

comentarii