Pufuleții si eugeniile românești, apreciate în străinătate

desc?rcare (1)Produsele române?ti au ajuns la mare c?utare în ??ri precum Germania, viagra sale Italia, Marea Britanie ?i chiar Statele Unite ale Americii. Statisticile arat? c? pe mesele str?inilor din toat? lumea, în ultimul an,  au ajuns produse române?ti în valoare de un miliard de euro.

Printre cele mai îndr?gite produse se num?r? ?i pufule?ii române?ti, care ajung pe rafturile magazinelor din Statele Unite, dar ?i în Suedia ?i Olanda, în timp ce clasica eugenie este foarte apreciat? de nem?i.

Brânza de burduf este un alt produs foarte c?utat în afar?. Se pare c?  italienii s-au îndr?gostit de brânza de burduf f?cut? în stânele române?ti, dar ?i britanicii ?i austriecii au început s? cumpere brânza româneasc? de burduf. O alt? surpriz? vine din partea  Spaniei. ?ar? renumit? pentru sortimentele de vinuri, Spania,  scoate la vânzare vinuri române?ti.
Cei care au promovat  produse române?ti pe pie?ele str?ine au fost chiar compatrio?ii no?tri care s-au stabilit acolo.

Sursa

Comentarii

comentarii