R.A.G.C.L Pașcani a rămas fără gaz metan

sediul_RAGCL_PascaniR.A.G.C.L Pa?cani a r?mas, cheap de ieri, ailment f?r? gaz metan. Anun?ul a fost f?cut ast?zi, link în plenul ?edin?ei de Consiliu Local, de c?tre primarul Dumitru Pantazi.

Acesta le-a adus consilierilor la cuno?tin?? situa?ia care era necunoscut? de c?tre cei prezen?i. Astfel, se pare c? este vorba despre un debit de 14 miliarde de lei pe care R.A.G.C.L îl datoreaz? societ??ii E.ON.

“Regia este într-o situa?ie dificil? din punct de vedere financiar. Noi le-am achitat în totalitate subven?ia. O s? merg la Bucure?ti s?pt?mâna viitoare s? v?d dac? putem s? atragem ni?te fonduri s? achit?m debitul”, a declarat primarul Dumitru Pantazi.

Regia Autonom? de Gospod?rie Comunal? ?i Locativ? a solicitat un document de garan?ie din partea Prim?riei ?i Consiliul Local care nu a fost înc? emis. Prin acesta furnizorul de gaz dorea s? se asigure c? RAGCL Pa?cani va r?mâne cu obiectul de activitate iar plata debitelor va putea fi achitat?.

?efii RAGCL au solicitat acest lucru primarului înc? de acum o lun? de zile, dar edilul local nu a adus în discu?ie aceast? problem? decât la finalul ?edin?ei de ast?zi, f?r? a se lua vreo decizie.

Sursa

Comentarii

comentarii