Radu Mazăre reales!

Luni sear?, sales Radu Maz?re a fost reales pentru func?ia de pre?edinte al organiza?iei jude?ene PSD Constan?a, capsule acesta fiind singurul candidat ?i fiind votat în unanimitate de c?tre delega?ii prezen?i.

Chiar înainte de  a-?i  sus?ine  discursul acesta a afirmat c? dore?te s? expun? un discurs serios ?i f?r? spectacol.El i-a avertizat pe directorii numi?i în func?ie dup? alegeri s? nu trateze de sus primari sau jurnali?tii, case s? nu mai r?spund? la telefoanele sau la solicit?rile edililor pentru c? nu va tolera pe niciunul care nu î?i va face treaba.

“Vreau s? le spun celor care au fost numi?i în func?ii dup? alegeri, pe ici, pe colo, pe la inspectorate, s? nu dea necuratul s? v? îngâmfa?i, s? nu mai r?spunde?i la telefon s? v? sune nu ?tiu ce primar care e mai mic, nu e a?a ca mine, nu are anvergura… ?i s? îl ?ine?i pe la u?i s? v? a?tepte, s? nu mai b?ga?i în seam? oamenii ?i ziari?tii. E unul pe care l-am numit director acum ?i care a tratat urât ziari?tii. Ave?i nevoie de ziari?ti, ave?i nevoie s? comunice cu oamenii ?i vreau ca voi s? vorbi?i cu oamenii ca atunci când era?i în opozi?ie ?i f?r? func?ii. Pentru c? distrac?ia e distrac?ie, cum crede fiecare de cuviin??, ?i treaba e treab?. ?i nu o s? tolerez niciunul care nu î?i face treaba”, a afirmat Radu Maz?re.

Cu acest prilej, a fost reconfirmat în func?ie ?i prim-vicepre?edintele organiza?iei, Nicu?or Constantinescu, acesta primind sprijinul organiza?iei pentru a candida pentru un post de vicepre?edinte la nivel na?ional la alegerile de la sfâr?itul s?pt?mânii viitoare.

 

Sursa

 

Comentarii

comentarii