Reabilitarea Parcului Peștișorul, în întârziere

parcLucr?rile la Parcul Pe?ti?orul au fost reluate. Recep?ia va fi f?cut? în iulie, rx cu câteva luni mai târziu decât termenul prev?zut în contractual de execu?ie.

De câteva zile, ed zeci de muncitori au reînceput lucr?rile de reabilitare a celui mai important parc din Pa?cani. Investi?ia este de cca 2,7 milioane de lei f?r? TVA, din fonduri europene, ?i face parte din Planul de Dezvoltare al Zonei Vale, proiect aprobat la finan?are pe timpul fostei administra?ii. Lucr?rile au încetat în toamna anului trecut din cauza diferen?elor de proiectare ?i a cantit??ilor de materiale, în teren.

Termenul de finalizare a investi?iei a fost prelungit cu 6 luni, pân? pe 22 octombrie, dup? care va fi inaugurat?. Pân? acum au fost executate trotuarele ?i urmeaz? s? fie reabilitat iluminatul stradal ?i mobilierul urban.

Sursa

Comentarii

comentarii