Recomandări pentru a nu cădea în plasa infractorilor

inselaciuneÎn data de 30 octombrie a.c., tadalafil poli?i?tii din cadrul Sec?iei 2 Poli?ie Ia?i au descins, case în cadrul a 3 perchezi?ii, la Penitenciarul Ia?i ?i la alte  dou? adrese de pe raza ora?elor Tg. Frumos, jude?ul Ia?i ?i Dorohoi, jude?ul Boto?ani, la b?nui?i de în?el?ciuni prin metoda accidentul rutier.

Au fost re?inute dou? persoane. Din cercet?ri a reie?it c?, un b?rbat aflat în executarea unei  pedepse privative de libertate, ar fi contactat telefonic mai multe persoane, pe care le-ar fi indus în eroare cu privire la producerea unor accidente rutiere în care au fost implicate rude ale acestora.

Cel în cauz? ar fi determinat victimele s? predea personal diverse sume de bani unei femei, care ar fi sprijinit activitatea infrac?ional?, în scopul rezolv?rii favorabile a situa?iei juridice a presupusului autor al evenimentului rutier. Au fost aduse la cercet?ri 3 persoane, în baza probatoriului administrat în cauz? dou? dintre acestea fiind re?inute. În urma perchezi?iilor, s-au ridicat în vederea continu?rii cercet?rilor 5.000 de euro, 10.000  lei, 5 telefoane mobile ?i 4 cartele telefonice.

În cauze, poli?i?tii continu? cercet?rile sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunilor de în?el?ciune, complicitate la comiterea acestei infrac?iuni ?i tentativ? la în?el?ciune, urmând ca ast?zi a.c., cele dou? persoane s? fie prezentate Parchetului de pe lâng? Judec?toria Ia?i cu propuneri legale. Poli?i?tii au beneficiat de sprijinul reprezentan?ilor Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor.

Recomand?ri pentru a nu c?dea în plasa infractorilor

Pentru a evita s? deveni?i victima unei infrac?iuni de în?el?ciune, având acest mod de operare intitulat generic “accidentul”, este bine s? analiza?i cu aten?ie informa?iile primite ?i s? v? pune?i câteva întreb?ri elementare referitoare la veridicitatea lor. Înainte de a v? oferi ajutorul, ave?i în vedere ?i urm?toarele aspecte:

În caz de accident, nu exist? no?iunea de plat? a unor desp?gubiri, decât ca urmare a unei hot?râri judec?tore?ti în acest sens sau prin societ??ile de asigur?ri.

Orice accident de circula?ie are dou? variante desolu?ionare: 1) depunerea unei plângeri la unitatea poli?ie, care se va ocupa mai departe de cazul respectiv sau 2) în?elegerea amiabil? a p?r?ilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind poli?a de asigurare auto obligatorie.

Oricine poate fi victima unui accident, dar, într-un moment critic ca acesta, singura urgen?? este cea medical? ?i nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât ?i autorul unui accident nu au nevoie de bani ca s? primeasc? îngrijiri medicale.

De asemenea, trebuie s? cunoa?te?i faptul c?, în conformitate cu reglement?rile în vigoare, un accident de orice fel, mai ales unul rutier grav este, de obicei, doar anun?at de persoane oficiale, abilitate s? fac? acest lucru.

Chiar dac? ar putea exista alte surse, care s? transmit? informa?ia înainte ca aceasta s? v? parvin? în mod oficial, datele trebuie verificate înainte de a întreprinde orice ac?iune.

În cazul în care sunte?i martorul unei infrac?iuni sau victima acesteia, re?ine?i cât mai multe detalii ?i apela?i în cel mai scurt timp num?rul de urgen?? 112.

Sursa

Comentarii

comentarii