Recunoaștere națională pentru un profesor

ana luiza bobocCei mai buni 10 profesori din ?ar?, hospital desemna?i pe baza voturilor românilor în cadrul campaniei na?ionale Liga Profesorilor Excep?ionali sunt premia?i de Funda?ia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Liga Profesorilor Excep?ionali recunoa?te ?i premiaz? performan?ele ?i excelen?a în educa?ie. Concursul se adreseaz? tuturor înv???torilor ?i profesorilor de la clasele I-XIII, diagnosis care s-au remarcat de-a lungul carierei prin folosirea unor metode de predare inovatoare, pharm cu rezultate notabile, dar ?i prin implicarea în via?a comunit??ii.

Premiile celei de-a treia edi?ii constau în câte o bursa de merit, de 30.000 RON, 20.000 RON ?i 10.000 RON pe durata unui an educa?ional, pentru primele trei locuri. Ocupantul locului patru va pleca într-o tabar? educa?ional? la o universitate de prestigiu din Europa, iar urm?torii ?ase premian?i vor beneficia de câte un laptop. Totodat?, ocupan?ii primelor zece locuri vor mai primi diverse premii, între care ?i materiale educa?ionale ?i de specialitate, sau enciclopedii.

Festivitatea de premiere a celor mai buni 10 profesori din România are loc vineri, 8 iulie, ora 18:00, în sala Virgil Madgearu din cadrul Academiei de Studii Economice (intrarea din C?derea Bastiliei).

Clasamentul acestei edi?ii:
1. Coco? Alina-Cristina – profesoar? de geografie la Colegiul Na?ional Mihai Viteazul, Bucure?ti;
2. Buleteanu Iuliana Maria – înv???toare la Liceul George ??rnea, B?beni, Vâlcea;
3. Rusu Cristina – profesoar? de geografie la Colegiul Tehnic Infoel, Bistri?a;
4. Costan Costic? – profesor de fizic? la Colegiul Na?ional ?tefan cel Mare, Suceava;
5. Bostan Ana-Maria – profesoar? de limba englez? la ?coala Gimnazial? C-tin Platon Bac?u;
6. Zsolt Szabo – profesor de limba român?/englez? la Colegiul Tehnic Batthyany Ignac, Gheorgheni, Harghita;
7. Boboc Ana-Luiza – profesoar? de limba român? la ?coala Gimnazial? Cozme?ti, Com. Stolniceni, Ia?i;
8. Tufeanu Daniela – înv???toare la ?coala Gimnazial? Matei Basarab, Pite?ti;
9. Bejan Diana Cristina – profesoar? de fizic? la Colegiul Na?ional de Informatic?, Piatra-Neam?;
10. Luncan Ani?a – profesoar? de chimie la Colegiul Na?ional Emanoil Gojdu, Oradea.

Men?ion?m c? profesorul Ana Luiza Boboc a fost sus?inut? online, prin vot, de sute de persoane.

Comentarii

comentarii