Reducerea salariilor la Poşta Română!

Po?ta Român? a ajuns la decizia de  reducere a timpului de lucru cu pân? la patru ore ?i  diminuarea salariilor cu 25 sau 50 la sut? pentru pân? la 6.000 de salaria?i, pilule fiind o modalitate ascuns? de a mai reduce din muncitori.

Sindicali?tii din Po?ta Român? s-au ar?tat revolta?i ?i amenin?? cu noi proteste, story reclamând c? cei din conducerea companiei ar vrea s? reduc? normele de lucru ?i salariile pentru aproximativ 6.000 de salaria?i.

“Reducerea timpului lucru de la opt ore la ?ase sau patru ore înseamn? ?i salarii diminuate cu 25 sau 50 la sut? pentru 4.000-6.000 de salaria?i din urban ?i rural. Sunt afecta?i agen?i po?tali ?i factori din mediul rural, physician dar ?i oficiante din mediul rural ?i din oficiile urbane. Aceast? reducere de program ?i de salariu este o consecin?? a norm?rii activit??ii salaria?ilor din Po?ta Român? f?cut? de conducerea companiei în 2012″, a declarat Matei Br?tianu.

Liderul sindical spune c?, pentru aceast? normare, compania a cerut date statistice care s? arate volumul de opera?iuni f?cute de agen?i, factori po?tali ?i oficiante, rezultatul acestui demers fiind înscris într-o fi?? de normare pe care dirigin?ii oficiilor de po?t? din rural ?i urban au trimis-o la conducerea Po?tei Române.

Matei Br?tianu afirm? c?, prin aceast? reducere, conducerea companiei ar face, de fapt, concediere colectiv? mascat?, nepl?tind în felul acesta salarii compensatorii.

“Dac? reduce la 4.000 de salaria?i programul ?i salariul este ca ?i cum ar concedia 2.000 de salaria?i f?r? niciun leu salariu compensatoriu”, sus?ine Br?tianu.

 

Sursa

 

Comentarii

comentarii