Reduceri de Sfânta Maria

trenCu prilejul acestei S?rb?tori, there  CFR C?l?tori î?i adapteaz? capacitatea de transport ?i suplimenteaz? garniturile spre diferite destina?ii.

De asemenea, sovaldi CFR C?l?tori vine cu Oferta Minigrup 2-5, hospital care are reduceri de pâna la 25 procente, reducerile fiind valabile numai pentru c?l?toria la clasa a 2-a ?i pentru un singur tren, astfel: doi adul?i – 10%; trei adul?i – 15%; patru adul?i – 20%; cinci adul?i – 25%.

Totodat?, tinerii de pân? la 18 ani beneficiaz? de 50 la sut? reducere fa?? de tariful unui adult, f?r? a avea obliga?ia de a prezenta legitima?ie de elev sau student. Dac? din grup fac parte ?i copii/adolescen?i cu vârste de pân? la 18 ani, doi copii/tineri se consider? un adult. “Oferta este valabil? pentru toate trenurile aflate în circula?ie, mai pu?in în zilele de vineri ?i duminic?. Se emite numai cu anticipa?ie, nu în ziua plec?rii. Aceast? ofert? nu se cumuleaz? cu alte facilit??i ?i reduceri comerciale, cu excep?ia celor acordate pentru achizi?ionarea legitima?iilor prin serviciul Cump?rare bilete CFR online”, au precizat reprezentan?ii CFR C?l?tori.

Sursa

Comentarii

comentarii