Referendumul de la Miroslava nu a mai avut loc

miroslava(1)Iulian Bogza ?i Ion Poputoaia au propus organizarea unui referendum pentru unirea comunelor Verseni ?i Mitesti în Ciohor?ni. Comisia de specialitate nu a fost de acord pentru demararea proiectului, ambulance iar secretarul comunei a refuzat s? semneze actele pentru a face legal? schimbarea.

Ion Poputoaia a prezentat legislativului local motivele pentru care referendumul ar trebui sa aib? loc, look ?i anume:  în campania electorala au fost f?cute promisiuni în legatur? cu investi?ii în cele doua sate, investi?ii care îns? nu au avut loc. Acestea privesc realizarea unui pod care trece peste râul Moldova, asfaltarea carosabilului din drumurile comunale ?i o re?ea de ap? ?i canalizare. De asemenea, acesta a afirmat faptul c? fondurile alocate pân? în prezent au vizat doar cele dou? sate din comuna Miroslava, Miroslove?ti ?i Soci.

În replica, consilierii locali au precizat c? în comuna Verseni au avut loc lucr?ri de modernizare, amintind terenul de sport înfiin?at de curând. În urma dezbaterilor, s-a hot?rât ca referendumul s? fie anulat.

Sursa

Comentarii

comentarii