Reforma sectorului public în Grecia!

   Sectorul public din Grecia are nevoie de timp ?i munc? asidu? pentru a  putea  ob?ine  o reform? administrativ? de  efect.

Cu câteva zile înainte de revenirea reprezentan?ilor troicii creditorilor în Grecia, drug ministrul Reformei Administrative, for sale Antonis Manitakis, click a sus?inut într-un discurs c? dore?te  mai mult timp pentru finalizarea evalu?rii personalului ?i introducerii unui sistem de mobilitate, prin care angaja?ii vor putea fi transfera?i din departamentele supraaglomerate în cele în care este deficit de personal.

“Reforma administrativ? este o sarcin? titanic?, nu poate avea loc de pe o zi pe alta sau prin magie. Este nevoie de mult timp întrucât odat? cu reforma trebuie s? se schimbe ?i practici, atitudini bine înr?d?cinate”, a spus ministrul în timpul unei conferin?e la Atena, citat de publica?ia Kathimerini.

Manitakis a ar?tat c? Grecia intr? în a doua etap? a reformei administrative, care const? în reorganizarea departamentelor, crearea unei noi structuri organizatorice ?i evaluarea personalului.

Reducerea num?rului de func?ionari publici va fi unul dintre subiectele de discu?ie, la revenirea delega?iei Comisiei Europene, B?ncii Centrale Europene ?i FMI în Grecia, în aceast? s?pt?mân?.

 

Sursa

Comentarii

comentarii