Refugiaţii au ajuns la noi în ţară

imigrantiPrimii 15 refugiati din cota impus? de Uniunea Europeana au ajuns joi la noi în ?ar?. Adu?i cu avionul din Grecia, case au fost caza?i în Gala?i. Originari din Siria ?i Yemen, ei au cerut în mod expres s? fie feri?i de ochii presei.

Urmeaz? s? fie verifica?i de poli?i?tii de la imigr?ri ?i s? primeasc? drept de ?edere la noi în ?ar?.

Refugia?ii au ajuns pe aeroportul Otopeni cu o curs? de linie, din Atena, în jurul orei 10 ?i au cerut s? fie proteja?i de pres?. Pân? aici au fost înso?i?i de autorit??ile elene iar odat? ajun?i pe p?mânt românesc au fost prelua?i de poli?i?tii de la Inspectoratul General pentru Imigr?ri ?i du?i într-un centru din Gala?i.

Este vorba despre zece b?rba?i tineri ?i un cuplu cu trei copii mici. Cu to?ii vin din Siria ?i Yemen, dou? ??ri aflate într-o zon? de r?zboi, nesigur?, unde activeaz? gruparea terorist? Statul Islamic. Au stat în centre din Grecia ?i au cerut azil politic într-o ?ar? european?. Cu acordul lor au fost repartiza?i în România.

La Gala?i au ajuns cu microbuzul, îns? localnicii nu au fost încânta?i de noii oaspe?i ?i au protestat în strad?. “S? stea în ?ara lor, acolo. Cine a propus acest program s?-l ia la el acasa, nu s?-i trimit? pe capul nostru.” / “N-a?i v?zut ce barbarii au f?cut în Fran?a, în Germania? Copiii no?tri, cu dou? facult??i, stau acas? ?i lor le dau mâncare, cazare ?i am în?eles c? ?i bani!”

În centrul de la Gala?i tr?iesc mai mul?i imigran?i care a?teapt? s? primeasc? statutul de refugiat.

“Am cerut statut de refugiat ?i mi-au spus s? plec la familia mea, s? nu r?mân aici. Noi vrem s? fim refugia?i aici. El e din Iran, dar eu sunt din Siria!”, spune Kawa Ali, refugiat din Siria, 29 de ani.

“Am venit aici pentru a primi ajutor. Dar unde este ajutorul? Sunt aici de un an ?i nu mi-au pus la dispozi?ie nici m?car un translator”, spune si Behzad Salimi, refugiat din Iran, 27 de ani.

Lor li se al?tur? cei 15 refugia?i adu?i joi. În 30 de zile, autorit??ile române vor decide dac? le acord? dreptul de ?edere. Asta le va oferi libertatea de a se mi?ca în toat? România. În perioada urm?toare 115 migran?i din Italia ?i înc? 120 din Grecia vor veni în România.

Sursa

Comentarii

comentarii