Regizorul Viorel Branea a murit în urma unui infarct

viorel-branea-928373lViorel Branea s-a n?scut în jude?ul Sibiu, buy pe 26 aprilie 1942 ?i a fost absolvent al Institutului de Art? Teatral? ?i Cinematografic? “I.L.Caragiale” din Bucure?ti, în 1965, ?i al Facult??ii de Filosofie a Universit??ii din Bucure?ti, în 1976.

A fost membru al Uniunii Cinea?tilor din România, din 1977, al Uniunii Teatrale din România (ATM), din 1973, al Asocia?iei Profesioni?tilor de Televiziune din România, din 1994.

A debutat ca actor în 1965, în piesa “Furtuna”, de William Shakespeare, avându-i ca parteneri pe Septimiu Sever, Mircea Albulescu, Ion Caramitru, Mariela Petrescu, ?tefan B?nic?. Între anii 1965 – 1977, el s-a remarcat ca actor ?i regizor de teatru în spectacole montate la Cluj, Piatra-Neam? ?i Sibiu.

În perioada 1977 – 2000 s-a distins ca regizor de film la studiourile cinematografice “Bucure?ti” (Buftea) ?i “Alexandru Sahia”, precum ?i la Televiziunea Român?. A realizat numeroase filme documentare prezentate la festivaluri din România, Fran?a, Finlanda, Cehoslavacia, Italia.

În 2009 a fost distins de Pre?edin?ia României cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler pentru întreaga activitate.

Va fi înmormântat în ora?ul s?u natal, Sibiu.

Sursa

Comentarii

comentarii