Reguli când mergi la cumpărături cu copilul

carutMersul la cump?r?turi cu copilul t?u poate fi o bucurie, order o experien?? plin? de înv???turi sau dimpotriv?, unhealthy o activitate pe care n-ai mai vrea s? o repe?i.

4 reguli de baz?

1. Du-te la un hypermarket/mall unde au c?rucioare speciale cu biciclet? sau dac? nu au, pune-l în co? sau ?ine-l strâns de mân?. Spune-i dinainte s? stea aproape de tine ?i s? vorbeasc? încet. Sunt mul?i copii care se pierd u?or de mama/ de p?rin?i pentru c? au dat drumul la mân? ?i pur ?i simplu au ?â?nit în alt? parte, pierzându-se prin mul?ime.

2. Ia-?i o pereche de papuci confortabili ?i tu ?i copila?ul t?u. Ai grij? cum îl îmbraci, dac? e iarn?, iar în?untru este mai cald, nu uita s? îi dai geaca jos, pentru a se sim?i cât mai confortabil. Mul?i copii devin foarte agita?i ?i chiar plâng în magazine tocmai din aceste motive: fie îi sâcâie ceva la picior, fie sunt îmbr?ca?i prea gros ?i li se face cald, sete sau foame.

3. Înarmeaz?-te cu calm ?i r?bdare, gândindu-te c? mai mult decât achizi?ia unor obiecte ?i alimente, este vorba ?i de o nou? experien?? de sim?ire ?i cunoa?tere pentru copilul t?u ?i un prilej de învâ?are a unor lec?ii de via??!

4. Nu evita s? lua?i o pauz? atunci când ?ie sau copilului i se face foame sau sete. Cump?r?turile pot a?tepta, hypermarket-ul r?mâne deschis. Este bine s? nu ui?i c? cel mai important lucru pe care trebuie s? îl ai în vedere este r?bdarea ?i bun?voin?a pentru a te bucura de aceast? experien?? împreun? cu copilul t?u, ?i a extrage maximum de înv???minte din ea.

Sursa

Comentarii

comentarii