Renunță mâine Pașcaniul la APA VITAL?

Consilishop _viceprimarul_municipiului_Pascani-33453″ width=”257″ height=”316″ />erii locali au fost convoca?i mâine, try 7 octombrie 2014, for sale în regim de urgen?? de la ora 10.00 pentru a vota dac? serviciile de ap? ?i canal se vor întoarce în administrarea societ??ii Prest Serv Apa SA. Daca nu, va r?mâne la Apa Vital Ia?i.

Edilul p??c?nean solicit? legislativului s? fie anulate hot?rârile privind aderarea la ARSACIS ?i delegarea serviciului de ap? ?i canal operatorului ie?ean. Mai mult serviciile ar urma s? fie redate fostului operator local. În expunera de motive se arat? c? acest demers a fost ini?iat în urma numeroaselor nemul?umiri exprimate de p??caneni împotriva operatorului ie?ean, iar consilierii trebuie s? dea un raspuns pe aceast? tem?.

Deocamdat? nu se ?tie care ar putea s? fie consecin?ele acestui demers dac? el va fi aprobat, în condi?iile în care APA Vital SA a facut ?i are în derulare investi?ii la Pa?cani. Cert este c? toate investi?iile au fost sistate. Este vorba despre reabilitarea re?elelor de ap? de pe strada Fântanele ?i de pe Esplanada, precum ?i extinderea re?elelor la Bl?ge?ti.
În replic? reprezentan?ii APA Vital au confirmat sistarea investi?iilor ?i c? vor ac?iona în consecin?? dup? votul consilierilor.

 Sursa

Comentarii

comentarii