Repararea străzilor în Pașcani

Ast?zi, sovaldi sale 7 aprilie, lucr?torii de la Serviciul de Gospod?rie Comunal? au început lucr?rile de reparare a drumurilor. Dup? ce gropile vor fi descopertate ?i m?turate, str?zile vor fi plombate cu mixture asfaltice la începutul s?pt?mânii viitoare.

Strada Ceferi?tilor este cea cu care vor începe lucr?rile de între?inere, ulterior continuându-se  pe arterele principale ale ora?ului ?i pe str?zile secundare ?i aleele din cartiere. De asemenea, vor fi reparate ?i str?zile din suburbii.

Licita?ia pentru mixturi asfaltice a fost câstigat? de societatea Eky – Sam SRL din Târgu Frumos cea care de?ine ?i sta?ia de mixturi de lâng? bariera CFR, spre Lunc?. Este vorba despre o cantitate de 3.151 de tone de mixturi în valoare de circa 10 mld lei vechi f?r? TVA.

Pentru asfaltarea str?zii ?tefan cel Mare din Fântânele pân? la semafoare ?i a altor str?zi din Pa?cani, prim?ria Pa?cani vrea s? contracteze un împrumut comercial de 3 mil de lei. Iar prin implementarea proiectului PID tot în acest an ar urma s? fie asfaltate circa 4 km de str?zi în zona Vale.

Sursa

Comentarii

comentarii