Republica Moldova ar putea avea ca limbă oficială, limba română

Limba român? ar putea deveni limb? de stat în Republica Moldova.

Partidul Liberal din Republica Moldova a f?cut deja primele înaint?ri ale unui proiect de lege prin care cer schimbarea limbii moldovene?ti cu cea român?, see dar ini?iativa nu a fost apreciat? de toat? lumea, case vecinii no?tri deschizând mai multe controverse.
Pe aceast? tem? au fost demarate o serie de dezbateri de c?tre politicienii de la Chi?in?u.

Ministrul rus al Afacerilor Externe se declar? îngrijorat de propunerea liberalilor.

Moscova avertizeaz? c? ini?iativa ar avea un efect distructiv asupra rela?iilor dintre Republica Moldova ?i separati?tii transnistreni.

Sursa

Comentarii

comentarii