Restituirile – în atenția Premierului Victor Ponta

Premierul Victor Ponta a declarat, recipe luni, thumb c? s-a întâlnit cu pre?edintele Camerei Deputa?ilor, Valeriu Zgonea, ?i va avea discu?ii, mar?i, cu pre?edintele Senatului ?i cu liderii de grup cu privire la proiectul referitor la restituirea propriet??ilor, pentru care Guvernul î?i va asuma r?spunderea.

„Eu am de preg?tit – ?i acesta este motivul pentru care m-am v?zut cu domnul Zgonea, o s? m? v?d ?i cu domnul Antonescu ?i cu to?i colegii, cu liderii de grup mâine  – am de preg?tit forma final? a legii pentru care ne vom angaja r?spunderea referitor la restituirea propriet??ilor”, a precizat Victor Ponta.

„Noi vom pune acolo pe articolul 1, c? tot ceea ce se poate retroceda în natur?, retroced?m în natur? ?i, articolul 2, c? ceea ce nu se poate retroceda în natur? se e?aloneaz? pe un termen rezonabil. Dac? vine vreun om de dreapta, de la UTC, ?i spune c? e mai corect s? d?m doar 15% – c? a?a e în dreapta, s? dai doar 15% -, o s? salut aceast? pozi?ie stângist?, dar b?nuiesc c? nu ve?i fi cu to?ii de acord cu mine. Dac? vine vreun alt om de dreapta care spune c? trebuie s? d?m 8 miliarde de euro anul acesta, în condi?iile în care aceasta nu ar însemna decât un deficit de 15%, nu ?tiu, 20%, nici nu mai conteaz?, sigur o s?-l las pe acel om de dreapta s? dea el 8 miliarde de euro anul acesta”, a afirmat Ponta.

Sursa

Comentarii

comentarii