Reuşită tehnică: o echipă de studenţi români a construit macheta unei clădiri de 29 etaje, rezistentă la un cutremur de 10 grade

seismogramaO echip? de studen?i de la Universitatea Tehnic? din Cluj-Napoca (UTCN) a testat cu succes, ed vineri, order macheta din lemn a unei cl?diri în miniatur?, tadalafil de 29 de etaje, capabil? s? reziste la un cutremur simulat de 10 grade pe scara Richter, urmând s? participe cu proiectul la un concurs în SUA.

C?pitanul echipei de studen?i a UTCN, Alexandru ?ig?nescu, a declarat, vineri, la testarea machetei desf??urat? la Facultatea de Construc?ii a UTCN c? pentru realizarea acesteia s-a lucrat timp de dou? s?pt?mâni.

“Macheta este o structur? de lemn de balsa, o cl?dire în miniatur? de 29 de etaje, cu o în?l?ime de 1,5 metri, pe care am numit-o Beacon Tower, ?i care a fost construit? în vederea unei comport?ri cât mai bune la înc?rc?ri seismice. Este o cl?dire u?oar?, pentru care am folosit doar lemn ?i lipici. Macheta noastr? rezist? la un cutremur, generat artificial, pe o platform? seismic?, de 10 grade pe scara Richter. Am lucrat toat? echipa cam dou? s?pt?mâni pe aceast? structur?, de diminea?? pân? seara. Noi am trimis conceptul de design ?i am fost selecta?i pentru concursul din SUA”, a spus studentul.

Potrivit acestuia, pentru participarea la competi?ie, urmeaz? fie realizat? o nou? machet? care va ?ine cont de m?sur?torile rezultate în urma test?rii.

În cadrul test?rii, de pe platform? seismic? s-au simulat trei cutremure impuse de organizatorii americani, dou? care au fost reale ?i care au avut loc în 1940 ?i 1994 în SUA, iar cel de-al treilea fiind generat artificial, Grand Motion Davis, evaluat la 10 pe scara Richter.

Ovidiu Prodan, ?ef de lucr?ri la Facultatea de Construc?ii a UTCN, a declarat, la rândul s?u, c? structura creat? de studen?ii UTCN a rezistat la toate cele trei cutremure simulate ?i s-a rupt doar în urma unor teste repetate de cutremure cu o amplitudine mai mare.

“Construc?ia s-a comportat cum am prezis noi. La cel pu?in jum?tate dintre structurile participante la un astfel de concurs, la o simulare a unui cutremur de 10 pe scara Richter, structura se pr?bu?e?te. A noastr? a rezistat. Sper?m s? avem o comportare cât mai bun? la competi?ia din SUA”, a afirmat Prodan.

Acesta a subliniat c?, totu?i, structura de lemn de balsa nu poate fi asimilat? unei construc?ii reale, dar la realizarea ei s-au folosit “elemente reale care se folosesc la construc?ia cl?dirilor ?i la cre?terea rezisten?ei în caz de cutremur”.

Echipa de nou? studen?i a UTCN va participa, pentru al cincilea an consecutiv, la competi?ia interna?ional? Seismic Design Competition, care va avea loc la Boston (SUA), în perioada 31 martie – 3 aprilie 2015.

Sursa

Comentarii

comentarii