Revine trupa 3trei Sud Est?

Dup? cinci ani de când Lauren?iu Du?? a decis s? cânte solo, decease a sosit ?i momentul în care artistul le d? un r?spuns celorlal?i fo?ti membri ai trupei, ailment Viorel Sipos ?i Mihail Budeanu, care au declarat pentru ziarul ”Ring” c? ei î?i doresc ca trupa s? se reuneasc? doar c? totul depinde de cel care a înfiin?at trupa. Viorel a declarat urm?torul lucru: “To?i trei ne gândim s? revenim! Totul ?ine de Lauren?iu Du??!”
Lauren?iu Du?? a spus într-un interviu acordat aceluia?i ziar, c? trupa 3rei Sud Est se va reuni, aceast? reunire fiind condi?ionat? de un turneu na?ional.
Artistul a declarat pentru ziarul ”Ring” c? “Nu este imposibil, dar deocamdat? nu exist? oportunitatea unui turneu. Când va exista ne vom reuni. Este posibil? oricând o reunire, dar într-un turneu na?ional a?a cum fac toate trupele care se reunesc la un moment dat. Eu a? evita termenul reunire, pentru c? am avut un eveniment anul trecut ?i dac? stai s? te gânde?ti, ne-am reunit. Noi suntem mai preten?io?i cu apari?iile, nu vrem s? ap?rem oriunde ?i oricând”.
Chiar dac? membrii 3trei Sud Est sunt momentan ”desp?r?i?i”, înc? mai cânt? împreun? la cererea publicului, piese precum ”Ai plecat” sau ”Iubire”.

Artistul vorbe?te doar de bine muzica româneasc? ?i este mândru c? se continu? cu piesele în limba român?, afirmând c? ”Este o evolu?ie în muzica româneasc?. Sunt multe piese bune. Este bine venit trendul acesta cu piese în limba român?. A fost o perioad? când nu prea se mai cânta în limba român?. A fost benefic atunci, pentru c? am exportat muzica. În limba român? se va cânta mereu. Muzica în limba român? nu o s? moar? niciodat?.” Cel?lalt membru al trupei, Mihail Budeanu, a mai ad?ugat: “În muzica româneasc? ce face omul, face ?i maimu?a! Connect-R ?tie”.

Sursa

 

Comentarii

comentarii