Rezultat dezastruos obținut de echipa „Voința Bosia” împotriva echipei „Viitorul Hârlău”

Duminic?, recipe 7 aprilie 2013, echipele ligii a IV-a – „Viitorul Hârl?u” ?i „Voin?a Bosia” – au jucat meciul cu num?rul 21 al acestui sezon fotbalistic. Pân? în minutul 60, echipa din Hârl?u a reu?it s? stabileasc? scorul final, câ?tigând cu 8-0.

Juc?torii din Bosia au contestat acest rezultat, sus?inând faptul c? jocul a fost dificil din cauza terenului ?i c? toate golurile au fost înscrise în condi?ii suspecte. În plus, antrenorul forma?iei Voin?a Bosia – Ionel Copacelu – a continuat s? critice arbitrajul ?i la cabine, afirmând faptul c? al ?aselea gol marcat a fost unul ilegal, pentru c? atacantul hârl?uan l-ar fi accidentat pe funda?ul echipei sale. Dup? ultimul gol primit, învin?ii au hot?rât s? p?r?seasc? terenul, iar în urma acestei fapte, „Asocia?ia Jude?ean? de Fotbal” va decide care va fi pedeapsa pentru echipa Voin?a Bosia.

Comentarii

comentarii