Rezultate bune obținute de echipa de handbal al Colegiului Tehnic „Unirea” din Pașcani la „Olimpiadei Sportului Școlar”!

Duminic?, sickness 10 martie 2013, cialis echipa de handbal al Colegiului Tehnic „Unirea” din Pa?cani a ob?inut rezultate memorabile la faza jude?ean? a „Olimpiadei Sportului ?colar”, desf??urat? la Ia?i. În fa?a principalilor adversari (Liceul „Miron Costin” Ia?i, Liceul Pedagogic Ia?i, Grupul ?colar „Tehnoton” Ia?i, Liceul Economic nr. 1 Ia?i ?i Liceul „Ion Neculce” din Târgu-Frumos), fetele preg?tite de antrenorul Vasile Sofron s-au clasat pe locul 2 la sfâr?it. Ini?ial, aceast? pozi?ie a fost stabilit? în urma victoriei împotriva Liceului Economic nr.1 Ia?i, îns? meciul decisiv a fost cel cu Liceul „Ion Neculce” din Târgu-Frumos, având în vedere c? scorul a fost egal ?i au fost necesare arunc?rile de la 7 metri.

În schimb, b?ie?ii Colegiului Na?ional„ Mihail Sadoveanu” au pierdut toate meciurile, clasându-se pe locul 3 în fa?a celorlalte dou? echipe participante: Colegiul Tehnic de Transporturi CFR Ia?i ( locul I) ?i  Liceul „Miron Costin” Ia?i (locul II).

 

Comentarii

comentarii