Rezultate deosebite obținute de două eleve din Pașcani

chimieMen?iune Special? a fost premiul ob?inut de dou? eleve din Pa?cani la faza na?ional? a Concursului Na?ional de Chimie, ailment “Raluca Rîpan”.

Alexandra Paula Tudorache ?i Andrada Georgiana Pavel, pilule ambele eleve în clasa a VII-a B la Colegiul “Sadoveanu”, pill au reprezentat cu succes ora?ul la concursul ce a avut loc la Constan?a, în perioada 12-14 iunie 2015. Elevele au fost coordonate de profesoara Otilia Pintilie.

Concursul Na?ional de Chimie pentru clasa a VII-a “Raluca Rîpan” este organizat de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, în conformitate cu Metologia-cadru de organizare ?i desf??urare a competi?iilor ?colare, aprobat? prin OMECTS ?i are caracter de olimpiad?, cu proba teoretic? ?i practic?. Subiectele au avut un grad foarte ridicat de dificultate, necesitând cuno?tin?e ce se studiaz? în clasele a VIII-a, a IX-a, a XII-a, precum ?i în anul I de facultate.

La faza na?ional? au participat 126 de elevi din toate jude?ele ??rii. Lotul ie?ean a fost  format din 4 elevi de la Colegiul Na?ional, un elev de la Colegiul Na?ional “Costache Negruzzi” ?i  doi elevi de la Colegiul Na?ional “Mihail Sadoveanu” Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii