Românii sunt obligați printr-un nou proiect de lege să-și declare averea, începând cu ianuarie 2014

bani_monedeRTV.net relateaz? con?inutul celui mai nou proiect de lege, check potrivit c?ruia to?i românii vor trebui s?-?i declare averea, store începând cu ianuarie 2014. Respectiva declara?ie va fi anual? ?i va cuprinde toate bunurile valorice de?inute de cet??enii români, precum ?i veniturile ?i cheltuielile. La declara?ie mai trebuie ad?ugate poli?ele de asigurare de s?n?tate sau de imobil, cheltuielile personale sau cheltuielile cu persoanele aflate în între?inere, dar ?i datoriile.

Contribuabilii trebuie s? declare dac? au case sau terenuri, ma?ini, bijuterii sau obiecte de art? în valoare de cel pu?in 15.000 de lei, animale de ras? cu o valoare de cel pu?in 15.000 de lei, conturi sau depozite bancare cu o valoare nespecificat?, sau orice alte bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 de lei, potrivit ECONOMICA.NET.

Ministerul de Finan?e a propus acest proiect în vederea verific?rii situa?iei veniturilor declarate de persoanele fizice cu venituri mari, dar care nu figureaz? nic?ieri, pe care Fiscul le vâneaz? de ceva vreme.

Sursa

Comentarii

comentarii