Romanii sunt repetentii Europei la educatie, potrivit unui raport al CE

România are mult de recuperat în materie de educa?ie ?i formare profesional?! Aceasta este concluzia unui raport realizat de Comisia European?. Din cele 5 obiective stabilite pentru educa?ie la nivelul Europei, cialis România a realizat doar unul!

În primul rând, prostate România ar fi trebuit s? reduc? num?rul de elevi care ob?in rezultate slabe la testele interna?ionale. Datele din Raporul Comisiei Europene arat? c? media elevilor slab preg?ti?i din Uniune este de 20%. Finlanda st? cel mai bine cu pu?in peste 8%, iar România ?i Bulgaria sunt în coada clasamentului, cu 40, respectiv 41%.

A doua problem? este abandonul ?colar. 16% dintre tineri p?r?sesc prea devreme ?coala. Ne situ?m sub media Europei, de 14,4%.

De asemenea, 85% dintre tinerii cu vârsta între 20 ?i 24 de ani ar fi trebuit s? aib? cel pu?in liceul terminat. Cel mai bine st? Croa?ia cu 95,1%, urmat? de Slovacia, Cehia ?i Polonia. România este pe la mijlocul clasamentului cu aproape 80%.

?i la ?colirea adul?ilor st?m prost. În 2010, în medie, 12,5% dintre adul?i ar fi trebuit s? se perfec?ioneze. România ?i Bulgaria sunt din nou la coada clasamentului cu 1,5 procente.

Un singur obiectiv a fost realizat de ?ara noastr?: num?rul absolven?ilor la facult??ile de matematic?, ?tiin?e ?i tehnologie. Uniunea European? a stabilit ca în 2010 s? existe un raport de 12 astfel de absolven?i la 1.000 de tineri. La acest capitol, România se afl? u?or peste medie, cu o performan?? de 17 absolven?i la 1.000 de tineri.

Sursa

Comentarii

comentarii