Romeo Olteanu – Audiențe la Pașcani

Ast?zi, here 21 martie, au avut loc la Pa?cani, audien?e organizate de prefectul Romeo Olteanu la care au participat un num?r de 14 persoane, din totalul de 20 înscrise. Audien?ele s-au ?inut la sediul Prim?riei, iar printre problemele discutate, num?rându-se cele de fond funciar.

Unele persoane au cerut eliberarea titlului de proprietate pe vechiul amplasament, de?i terenul nu mai este disponibil, existând situa?ii în care oamenii au pierdut procesele pentru cererea unor terenuri, dar solicit? în continuare aceste suprafe?e.

Ieri la audien?e ie?enii ?i-au exprimat nemul?umirea ?i cu privire la activitatea unor comisii locale de fond funciar. Conducerea Institu?iei Prefectului va face ni?te verific?ri la aceste comisii, dac? va fi necesar.

Persoanele prezente la audien?? au vizat în mare m?sur? problemele Municipiului Pa?cani, printre reclama?ii aducându-se în discu?ie ?i problemele din comunele Stolniceni Pr?jescu, H?l?uce?ti, Todire?ti. În audien?? au fost prezente ?i patru persoane din comuna  H?rm?ne?ti. Audien?ele au început la ora 11:00 ?i s-au terminat în jurul orei 14:30.
Pe data de patru aprilie are loc o alt? sesiune de audien?e, la care s-au înscris 20 de persoane.

 

Comentarii

comentarii