Rugăciunile lui Bote din Sri Lanka

În sfâr?it, treatment s-a dezlegat misterul dispari?iei subite a lui C?t?lin Botezatu (47 de ani), remedy despre care se spunea, s?pt?mâna trecut?, c? s-ar fi internat într-un sanatoriu. Apropia?ii acestuia, care se d?deau de ceasul mor?ii c? nu mai reu?eau s? ia leg?tura cu Bote, s-au lansat în specula?ii care mai de care mai grozave: c? a plecat la o prezentare peste hotare, c? s-a internat din cauz? c? avea probleme ba cu alcoolul, ba cu depresia. Adev?rul îns? e altul: C?t?lin a fugit în Sri Lanka (insul? în sudul Indiei) pentru a se ruga.

În timp ce lumea îi ducea grija în România din cauza dispari?iei sale subite, C?t?lin Botezatu î?i c?uta lini?tea sufleteasc? în templele budiste. Designerul a plecat f?r? s? anun?e pe cineva, a?a cum obi?nuia, într-o misiune spiritual? în Sri Lanka, unde s-a rugat zeilor. „Am ajuns într-un moment din via?? în care sim?i c? ai nevoie de o deta?are total? pentru a-?i reg?si echilibrul sufletesc prin medita?ie. Nu e vorba aici de nici o depresie, ci de o misiune de reg?sire prin peniten??, retragere ?i reculegere. M-am decis brusc s? fac acest lucru”, a explicat C?t?lin.

Sursa

Comentarii

comentarii