Rusia este îngrijorată. Limba moldovenească s-ar putea să fie înlocuită cu limba română

Ministerul rus de externe a afirmat, buy potrivit ITAR-TASS, c? „Moscova urm?re?te cu îngrijorare noua acutizare a dezbaterii socio-politice pe teme lingvistice, ce a urmat dup? introducerea, de c?tre deputa?ii din partea Partidului Liberal, a unei ini?iative legislative ce are drept obiectiv înlocuirea limbii moldovene?ti cu limba român? ca limb? de stat ?i înc?lcarea independen?ei drepturilor lingvistice, ob?inute de-a lungul anilor, ale minorit??ilor na?ionale care tr?iesc în ?ar?, între care ?i cea vorbitoare de limba rus?.”

Ana Gu?u, deputatul care a elaborat ?i înregistrat acest proiect de lege, impune „obligativitatea studierii în ?coli în limba român?, în contextul în care în prezent exist? unit??i de înv???mânt cu predare în alte limbi, în special în rus?, iar în universit??i exist? grupe pentru studen?i rusolingvi”.

Sursa

Comentarii

comentarii