Rusia, suspectată de implicare în protestele din România faţă de gazele de şist

GazpromCompania rus? Gazprom a contribuit la finan?area ac?iunilor de protest din Europa, cialis inclusiv din România, drugs fa?? de exploatarea gazelor de ?ist, sickness scrie cotidianul The New York Times, citând oficiali români ?i lituanieni.

Gazprom, un gigant în domeniul energiei aflat sub controlul statului rus, are în mod clar interesul de a împiedica ??ri dependente de gazele ruse?ti s? dezvolte surse alternative de energie, p?strându-?i astfel pia?a energetic? ?i men?inând un instrument puternic de politic? extern? pentru Kremlin, explic? oficiali cita?i de The New York Times.

“Am fost de-a dreptul ?ocat de izbucnirea protestelor fa?? de gazele de ?ist”, afirm? primarul comunei Punge?ti, Mircia Vlas?, citat de publica?ia american?. “Noi nu avuseser?m proteste aici ?i, dintr-o dat?, erau peste tot. Toate problemele provin de la compania Gazprom”, consider? primarul comunei vasluiene.

Ideea c? Rusia ar fi alimentat protestele fa?? de exploatarea gazelor de ?ist este sus?inut? ?i de oficiali din Lituania, de?i nu exist? dovezi materiale clare în acest sens, noteaz? cotidianul The New York Times.

Gazprom a negat permanent acuza?iile privind implicarea în ac?iunile de protest, dar dovezile circumstan?iale ?i suspiciunile specifice R?zboiului Rece au contribuit la alimentarea preocup?rilor privind implicarea Rusiei, adaug? publica?ia.

Înainte de încheierea mandatului, secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, afirma în septembrie, la Londra: “Rusia, în cadrul sofisticatelor opera?iuni de informare ?i dezinformare, s-a implicat activ, împreun? cu a?a-numite organiza?ii nonguvernamentale – asocia?ii ecologiste care militeaz? contra gazelor de ?ist – în ac?iuni de men?inere a dependen?ei fa?? de gazul rusesc”. Rasmussen nu a prezentat dovezi în sprijinul afirma?iilor, explicând doar c? a ajuns la aceast? concluzie pe baza informa?iilor primite de la state membre NATO.

“Pentru Rusia, este esen?ial s? men?in? aceast? situa?ie a dependen?ei energetice. Joac? un joc murdar”, afirm?, potrivit The New York Times, Iulian Iancu, pre?edintele Comisiei pentru Industrie din Camera Deputa?ilor. Iancu admite c? nu are dovezi clare privind implicarea Rusiei în protestele organizate în estul Europei fa?? de gazele de ?ist.

Recent, el a declarat c? Gazprom ar fi cheltuit 82 de milioane de euro pentru finan?area protestelor fa?? de exploatarea gazelor de ?ist. “Trebuie s? în?elege?i c? serviciile secrete ruse sunt foarte inteligente. Nu vor ac?iona niciodat? la vedere”, explic? oficialul român.

Îns? George Epurescu, pre?edintele asocia?iei România F?r? Ei, organiza?ie care a jucat un rol important în mobilizarea protestelor fa?? de activit??ile desf??urate de Chevron la Punge?ti, respinge specula?iile privind implicarea Moscovei, argumentând c? este o încercare de discreditare a mi?c?rii contra gazelor de ?ist.

“Este foarte simplu: dac? se introduce Rusia în ecua?ie, argumenta?ia este câ?tig?toare”, afirm? Epurescu, citat de NYT.

Sursa

Comentarii

comentarii