RUȘINE! Copii ucraineni, în vizită la Primăria Paşcani nu au primit nici măcar o bomboană

copii1Vizita surprinzatoare la Prim?ria Pa?cani. Un grup de copii din Ucraina, ampoule afla?i într-o excursie în România, au admirat ast?zi sediul administra?iei publice locale. Ei au fost înso?i?i de trei voluntari de la o funda?ie din ?ara vecin?. Cel mai mult le-a pl?cut sala de spectacole ?i locul unde sunt oficiate c?s?toriile.
Grupul de turi?ti ucraineni a ajuns la Pa?cani la invita?ia Funda?iei Agape, care patroneaz? ?i o gr?dini?? private. Mai exact acesta organizatie implicat? în numeroase ac?iuni caritabile a oferit o vacan?? pentru 16 copii care locuiesc sau au locuit în zonele de conflict unde au avut loc confrunt?ri militare între solda?i ?i separati?tii ru?i. Ei urmeaz? s? viziteze ?i câteva obiec?ie turistice din zona Moldovei.
Gazda evenimentului de ast?zi a fost viceprimarul Vasile Axinte. El le-a prezentat copiilor sediul Prim?riei ?i le-a mul?umit pentru vizit?. Nu au primit nici un material informativ despre municipiul Pa?cani ?i zonele învecinate, nici m?car  un pahar cu ap?.
În semn de mul?umire copiii au oferit un minispectacol. Au cântat o rug?ciune pentru binele poporului ucrainian.
Oaspe?ii de la grani?a de S-E vor mai r?mâne la Pa?cani pân? pe 10 august. Trei dintre ei au r?mas orfani în urma recentelor conflicte armate al?ii provin din familii refugiate care au fost obligate s? î?i p?r?seasc? casele din cauza bombardamentelor.

Sursa

Comentarii

comentarii