S-a deschis noul sediu al Casei Corpului Didactic Pașcani

Ieri, buy 22 aprilie a fost inaugurat noul sediu al Casei Corpului Didactic, filiala Pa?cani, situat în  fosta ?coal? Ion Creang?, din zona Fântânele. De asemenea, în aceea?i cl?dire, de ieri, func?ioneaz? ?i Centrul de Excelen??.

Zeci de profesori ?i directori de la ?colile din Pa?cani ?i împrejurimi, oficialit??i locale, precum ?i inspectorul general al jude?ului Ia?i, Camelia Gavril?, care a ?inut un discurs la începutul evenimentului, au fost prezen?i la deschidere. Camelia Gavril? a vorbit despre rezultatele deosebite ob?inute de elevii p??c?neni la diverse concursuri jude?ene ?i na?ionale.

Lidia Andronache, profesor metodist în cadrul CCD, este coordonatoarea filialei. Ea a men?ionat c? vrea ca în noul sediu s? participe la perfec?ionare cât mai mul?i profesori.

În program a fost inclus ?i un minispectacol organizat de elevii de la ?coala Lunca ?i ?coala Special? Pa?canim au dansat ?i au interpretat  mici scenete de teatru ?i cântece.

Conform reprezenta?ilor institu?iei, de la inceputul anului, peste 600 de profesori din zona Pa?caniului au participat la cursuri de perfec?ionare.

Sursa

Comentarii

comentarii