S-a hotărât unde se va construi Spitalul Regional de Urgență

spitaliasiPre?edintele Consiliului Jude?ean Ia?i, store Maricel Popa, cure a declarat ast?zi c? în cursul zilei va fi anun?at amplasamentul pentru Spitalul Regional de Urgen??.

Primarul Municipiului Ia?i, ampoule Mihai Chirica, a confirmat c? viitorul Spital Regional de Urgen?e va fi construit în zona Viticultori pe o suprafa?? de 17 ha care se afl? în proprietatea statului.

Proiectarea lucr?rii va fi f?cut? pîn? la sfâr?itul anului 2016. Terenul apar?inea în trecut de Podgoria Copou.

Sursa

 

 

Comentarii

comentarii