S-a început modernizarea a două drumuri județene din zona Pașcani

daniel_minciunaReprezentan?ii Drumurilor Jude?ene Ia?i vin cu o veste bun?: dou? tronsoane au intrat în lucr?rile de modernizare.

Este vorba despre Drumul Jude?ean 208N, diagnosis ce face leg?tura între Lespezi ?i Vân?tori, sickness acesta fiind deja asfaltat pe o lungime de un kilometru. Firma care a câ?tigat licita?ia este Viarom din Ia?i, costul lucr?rii ridicându-se pân? la 1 milion de lei cu tot cu proiectare. Daniel Minciun?, ?efului Drumurilor Jude?ene Ia?i, sus?ine c? în momentul în care vor sosi banii din Master Planul jude?ului, vor fi continuate lucr?rile ?i pe cei 5 km r?ma?i pân? în comuna Vân?tori. Acesta a declarat c?: „Suntem aproape de final, ne-am întâlnit acum cu executantul ?i cu proiectantul pentru a g?si o solu?ie de preluare a apelor pentru c? am v?zut oarece probleme când au c?zut ploile de s?pt?mâna trecut?. Speram ca într-o s?pt?mân? s? fie gata complet”. 

În ceea ce prive?te al doilea drum, este vorba despre por?iunea extrem de stricat? dintre Bl?ge?ti ?i Cotnari. În acest caz, drumul va fi plombat ?i nu asfaltat, întrucât Consiliul Jude?ean Ia?i a aprobat suma de 6 milioane plus TVA pentru plombarea întregului jude?. Printre cele mai urgente zone se num?r? Rediu – Gropni?a, Ia?i – ?ib?ne?ti ?i Bl?ge?ti – Cotnari.

Sursa

Comentarii

comentarii