S-a încheiat licitația pentru firma de deszăpezire

utilaje-deszapezireFirma care a câ?tigat licita?ia organizat? de Direc?ia Jude?ean? de Admi­nistrare a Drumurilor ?i Podu­rilor, ambulance în ceea ce prive?te desz?pezirea din aceast? iarn?, este firma numit? Eky-Sam. Da­niel Minciun?, ?eful DJADP, a declarat c? s-a semnat un contract pe patru ani, iar în zilele care urmeaz? se va semna ?i contractul pentru iarna care urmeaz?.

Pe baza contractului încheiat pe cei patru ani, Eky-Sam va primi aproximativ 25 de milioane de lei pentru lucr?rile de desz?pezire. Ace?tia au obliga?ia s? se aprovizioneze cu material antiderapant cât mai repede, lucru care va fi verificat de ?eful DJADP, ?i s? fac? depozite pe drumurile jude?ene. Firma nu se va ocupa de desz?pezire doar pe pe drumurile jude?ene, ci ?i pe drumurile na?ionale de pe raza jude?ului Ia?i.

Ion Echimov, patronul Eky-Sam, a declarat c? firma poate duce la îndeplinire condi?iile contractului ?i poate asigura desz?pezirea celor 1500 de km de drumuri. Au fost f?cute verific?ri cu privire la num?rul de utilaje declarat, astfel c? firma poate pune la dispozi?ie 80 de utilaje în caz de nevoie ?i, implicit, personal suficient.

Sursa

Comentarii

comentarii