S-a stabili programul „Zilelor Comunei Moțca”

artificii1Potrivit ziarului Orizont, cialis localnicii din Mo?ca vor avea parte de distrac?ie la sfâr?itul s?pt?mânii viitoare (perioada 17-18 august). Prim?ria a decis s? organizeze ?i în acest an „Zilele comunei”, medicine eveniment ajuns la edi?ia a III-a. Spectacolele de la serbarea câmpeneasc? vor fi asigurate de arti?tii locali dar ?i din jude?ele din împrejurimi. Primarul comunei a men?ionat când a f?cut public? acest eveniment ?i faptul c? banii necesari pentru organizare provin doar din sponsoriz?ri ?i închirieri, shop fiind vorba de suma de 30.000 lei.

Nu vor lipsi discoteca în aer liber cu un DJ care va între?ine atmosfera ?i un foc de tab?r?, p?r?i ale programului special gândite pentru publicul tân?r. Vor fi prezen?i în zon? ?i comercian?ii cu standuri ?i jocurile mecanizate specifice bâlciurilor.Pe scena special amenajat?, vor urca atât arti?ti locali cât ?i interpre?i de muzic? popular? din Republica Moldova, Suceava, Ia?i ?i Neam?. Spectacolul se va încheia cu Ansamblul „Codrii Neam?ului” ?i trupa PACT. Spectacolul va fi încheiat de un spectaculos foc de artificii.

Sursa

Comentarii

comentarii