S-a stabilit prețul pentru vânzarea locuințelor ANL

anlApartamentele vor putea fi achizi?ionate în rate fixe, rx într-un interval cuprins între 15 ?i 25 de ani, conform Guvernului. Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice (MDRAP) a precizat c? ratele lunare pentru cump?rarea unei locuin?e ANL vor fi achitate în func?ie de venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a apartamentului.

Conform noilor prevederi, în cazul achizi?ion?rii locuin?ei cu plata în rate lunare, cump?r?torul achit? avansul de minim 15%, precum ?i comisionul de 1%, stabilite prin OG nr. 6/2014, la data încheierii contractului de vânzare în form? autentificat?, iar restul sumei în rate lunare, pe parcursul a 15 – 25 de ani. 

De asemenea, Ministerul Dezvolt?rii a mai precizat c? valoarea de înlocuire pentru anul 2014 este de 328 euro pe metru p?trat. Locuin?ele pentru tineri pot fi achizi?ionate, în prezent, dup? o perioad? de închiriere de minimum un an, prin achitarea de rate lunare c?tre autorit??ile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare, prin Programul Prima Cas? sau cu achitarea integral? a pre?ului final din surse proprii. 

Sursa

Comentarii

comentarii