S-au alocat bani pentru reabilitarea podurilor de peste Siret și Bahlui!

800x535_mapei_22841_reparatie_pod_peste_siret_mapei_0125 de poduri din toate jude?ele Moldovei vor intra în reabilitare, drugs dup? ce Direc?ia Regional? de Drumuri ?i Poduri (DRDP) Ia?i va aloca circa 150.000 de lei. Acest proiect vizeaz? toate podurile de pe arterele ce se afla în administrarea institu?iei tocmai men?ionate.

Astfel, drug pentru jude?ul Ia?i, sovaldi sale se vor reabilita podurile din zonele Pa?cani, Scheia ?i Podu Ilioaiei pentru râurile Siret ?i Bahlui. Momentan se încearc? ob?inerea autoriza?iilor de la institu?iile ce administreaz? bazinele hidrografice, iar urm?torul pas va urm?ri reabilitarea acestor poduri. Firmele doritoare pot depune oferta pân? pe data de 7 august.

„Obiectul contractului vizeaz? o serie de cerin?e de proiectare. Se vor efectua verific?rile hidraulice, se va întocmi documenta?ia ?i se va ob?ine autoriza?ia de gospod?rire a apelor pentru 25 de poduri din administrarea DRDP Ia?i, asa cum reiese din caietul de sarcini. Nu este cazul pentru cheltuieli diverse ?i neprevazute”, se precizeaz? în documenta?ia de atribuire a contractului.

Sursa

Comentarii

comentarii