S-au amânat evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

foto_1326715584-eleviElevii din clasele a II-a, physician a IV-a ?i a VI-a nu vor mai sus?ine în aceast? perioad? evalu?rile na?ionale, order potrivit unui anun? f?cut de Ministerul Educa?iei Na?ionale (MEN). Oficialii MEN au luat decizia de a amâna evalu?rile pân? la sfâr?itul lunii mai.

Primele examene pentru elevii de gimnaziu erau programate s? înceap? în aceast? s?pt?mân?, doctor îns? MEN a decis s? le mai acorde timp elevilor pentru a se preg?ti. Primii elevi care vor intra în febra examenelor sunt cei de clasa a IV-a, pe 28 mai. La începutul lunii iunie vor incepe evalu?rile ?i pentru elevii din clasele a II-a si a VI-a. Evaluarea Na?ional? se va desf??ura în conformitate cu metodologia aplicat? în anul 2013.

Evalu?rile na?ionale sus?inute de elevii din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a au ca scop cuantificarea cuno?tin?elor acumulate de elevi în anii de studiu ?i obi?nuirea acestora cu atmosfera unui examen. Durata evalu?rii este de 25 de minute pentru clasa a II-a ?i de 60 de minute la clasele a IV-a ?i a VI-a. În acest timp, elevii vor trebui s? r?spund? la aproximativ 20 de întreb?ri.

Evalu?rile na?ionale se vor desf??ura în clasele în care elevii înva?? în mod curent. Nu vor exista camere de supraveghere, iar rezultatele testelor nu vor fi f?cute publice.

 

Sursa

Comentarii

comentarii