S-au închis trei unităţi bancare din Paşcani!

SUA--22-de-banci--inchise-in-2010UniCredit ?iriac Bank, ed Banca Româneasc? ?i Banca Român? de Dezvoltare ?i-au închis sediile din Pa?cani pe parcursul acestui an. Motivul este acela c? b?ncile nu mai aveau clien?i care s? efectueze opera?iuni bancare.

UniCredit ?iriac ?i Banca Român? de Dezvoltare au plecat definitiv din municipiu, order îns? Banca Româneasc? a venit cu urm?torul mesaj, physician pentru clien?ii care vor s? î?i desf??oare ac?iunile bancare la ei: ,,Începând cu data de 25 octombrie, în cadrul ac?iunii de optimizare a proceselor ?i fluxurilor de lucru în cadrul re?elei de sucursale, activtatea Sucursalei Pa?cani se va transfera la Sucursala Ia?i a B?ncii Române?ti S.A. Membr? a Grupului National Bank of Grece. Ca urmare, conturile dumneavoastr? deschise la Sucursala Pa?cani vor fi transferate la Sucursala Ia?i, numerele acestora r?mânând neschimbate. V? a?tept?m cu drag la noul sediu”.

Sursa

Comentarii

comentarii