“Să ne ţinem de neam” împreună cu expoziţia de artă!

   Vernisaj: Luni, rx 1 aprilie 2013, ora 10.00
Loca?ia: Ateneul T?t?ra?i
Expozi?ie deschis? în perioada 1 – 15 aprilie 2013
Cu ocazia zilelor ?colii „B.P.Ha?deu” din Ia?i, se  preg?tesc o serie de manifest?ri omagiale, printre care ?i un spectacol artistis complex, preponderent cu caracter folcloric.  Printre  aceste activit??i educative ?i-a croit locul expozi?ia de pictur? ?colar? „S? ne ?inem de neam”, ini?iat? ?i preg?tit? de  Cercul de art? plastic? „N.N. Tonitza” , condus de apreciatul profesor –pictor Mihai Zai?.

Ansamblul lucr?rilor expuse, în mare majoritate acuarel? ?i grafic?, contureaz? viziunea spa?io-temporal? a copiilor-arti?ti, de la clasa a II-a pân? la clasa aIX, asupra lumii în care fiin?eaz?. Exuberan?a copil?riei, imagina?ia lor înfl?c?rat?, „fermec?toarea lor inexperien??-cum observa N.N. Tonitza – armonioasa lor dezordine, întraripata lor indisciplin?, cu spaima lor pentru tot ce le este impus prin tradi?ie ?i autoritate ?i cu pasiunea lor pentru tot ce este lumin?”, toate aceste aspecte, chiar dac? tr?im în alt? epoc?, în linii esen?iale le  recuno?tem în imaginile expozi?iei de la Ateneul T?t?ra?i. În plus,  coinciden?a vernisajului cu o zi însorit? de prim?var?, asociat? cu prezen?a copiilor în salonul cu lucr?ri, au dat senza?ia c? Prim?vara îns??i a intrat în salonul expozi?iei.

O privire de ansamblu mai scoate în eviden?? opulen?a cromatic? ?i compozi?ional? cu subiecte din lumea copiilor, inocen?a ?i puritatea în cunoa?terea ?i exprimarea subiectelor propuse. Nara?iunea ?i discursul plastic urmeaz?, în mare m?sur?, mai ales la cei mai mici, paradigma basmului, cu accente feerice. Dispropor?iile fire?ti ?i stâng?ciile de echilibru formal, ne fac s? privim cu în?elegere ?i condescenden?? etapa de formare ?i vârsta.

Expozan?ii, dovedesc, f?r? îndoial?, c? posed? cuno?tin?e avansate de tehnica  desenului ?i a rela?iei acestuia cu gama cromatic?. Fantezia ?i sensibilitatea lor se dovede?te a fi suficient de bogat?, matur? ?i îndr?znea?? în concep?ia compozi?ional? al unor subiecte grafice (Lisnic Ana, Alecsa Eleonora), în prepararea ?i utilizaraea culorilor dar ?i de tehnca acuarelei (Grigore Andra, Florea C?t?lina,Chiriac Teona, Condrea Theodor, Cazacu Adelina, Dumitra?cu Roxana, ?urcan Elena, Dorneanu Ionela). Participan?ii dovedesc, evident, ?i un gust artistic elevat, conjugat cu avansate elemente de ?tiin?? ?i poetic?, implicate în sintaxa compozi?ional? a formei. Practic, to?i participan?ii se disting printr-un element sau altul în construc?ia imaginilor plastice.

Publicul ie?ean, vizionând aceast? valoroas? expozi?ie de art? plastic? ?colar?, pe lâng? bucuria de a vedea lucr?ri de art? de o sinceritate ?i originalitate autentic? – exprimând idealurile copiilor cu voca?ie artistic?, va putea s? constate c? arta viitoare încape pe mîini bune, iar arti?tii abordeaz? domeniul cu seriozitate ?i responsabilitate.
Sursa

Comentarii

comentarii