Să nu ne „electrocutăm“ de atâta potenţial energetic

 În perioada de vârf al economiei române?ti din perioada 2006-2007, illness când nimeni nu se gândea c? va urma o criz? financiar? care va face ravagii, premierul C?lin Popescu-T?riceanu, al c?rui guvern minoritar PNL-UDMR era sus?inut de PSD, a avut pe mas? câteva proiecte mari din energie.

Perioad? în care acesta s-a l?sat purtat de val de succesul fulminant al privatiz?rii BCR, de o antecamer? plin? de investitori str?ini, de o economie care cre?tea exponen?ial ?i de un buget pe plus, de nimeni nu mai ?tia cum s? cheltuiasc? cele câteva miliarde de euro în exces, T?riceanu a ratat începerea centralelor 3 ?i 4 de la Cernavod? sau proiectul Tarni?a-L?pu?te?ti-Cluj, investind peste 5 miliarde de euro, care dureaz? ?apte-opt ani, pân? se taie panglica ?i încep s? intre în func?iune. Dar odat? ce sunt începute, mai greu este s? le opre?ti, cam cum se întâmpl? cu organizarea unui mare eveniment sportiv – fie olimpiad?, fie campionat european sau mondial de fotbal.

La vremea respectiv?, investitorii str?ini – francezi, germani, italieni, spanioli – f?ceau coad? la Palatul Victoria ?i la Ministerul Economiei, cu miliarde de euro în cont, gata pentru a fi plasate în România, o ?ar? care oferea atunci previziuni de cre?tere economic? de 5-6% pe an în urm?torul deceniu, un ritm de cinci ori mai mare decât al celorlalte ??ri ale Europei. Iar acea „be?ie“ de cre?tere economic? l-a f?cut pe T?riceanu s? anun?e cu un zâmbet larg c? nu va mai dura mult ?i România va ajunge a ?aptea putere economic? a Europei.

Dar pentru c? se b?tea „parte în parte“ cu B?sescu ?i nu voia s? intre în alegerile din 2008 fiind acuzat c? a vândut str?inilor marile proiecte energetice, a?a cum era acuzat N?stase cu privatizarea Petrom, T?riceanu a preferat s? nu î?i bat? capul ?i s? nu ia startul.

Din p?cate pentru el, dar mai ales pentru România, a ap?rut criza ?i banii din privatizarea BCR au fost arunca?i în dreapta ?i-n stânga, iar investitorii str?ini disp?ruser? din antecamer?.

Sursa

Comentarii

comentarii