Șanse ca Palatul Cantacuzino să fie renovat

palat cantacuzinoSperan?e ca una dintre cele mai vechi cl?diri istorice din Pa?cani s? fie renovat?. Este vorba despre Palatul Cantacuzino amplasat în Parcul Pe?ti?orul din zona Deal a ora?ului. Acolo se dore?te a fi amenajat muzeu ?i s?li de conferin?e pentru evenimente culturale.

Conducerea Prim?riei Pa?cani nu a renun?at la gândul de a reabilita cu fonduri externe Palatul Cantacuzino. Pentru astfel de obiective s-a deschis o linie de finan?are cu fonduri europene iar dat? limita pentru depunerea documenta?iei necesare este 25 august a.c.

„Proiectul de reabilitare al Palatului Cantacuzino este în lucru. S-a deschis axa de finan?are ?i urmeaz? ca pân? la data limita, link adic? 25 august, s? depunem toat? documenta?ia necesar?. Mai sunt necesare ob?inerea unor avize de la Ministerul Culturii ?i încerc?m încheiem un acord de parteneriat pentru asigurarea p?r?ii de cofinan?are ?i a expertizei tehnice de specialitate. Sper?m ca s?pt?mâna viitoare s? le ob?inem ?i mai apoi s? finaliz?m cu documenta?ia”, a declarat purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani, Cristian Menegon.

Un alt proiect pentru care se încearc? s? se atrag? fonduri europene face referire la reabilitarea Clubului Sportiv Municipal din Pa?cani. Aici, documenta?ia a fost depus? la CNI îns? nu se mai ?tie nimic de acest obiectiv. Parlamentarul p??c?nean Florin Constantinescu a promis la un moment dat c? va încerca s? fac? tot posibilul pentru ca proiectul s? prind? finan?are.

Comentarii

comentarii