Săptămâna patimilor – Joia Mare

Joia din S?pt?mâna Patimilor este cunoscut? ca fiind ziua în care se citesc cele 12 Evanghelii ?i se scoate Sfânta Cruce în naosul bisericii. Aducerea Sfintei Cruci din Sfântul Altar ?i a?ezarea ei în mijlocul bisericii, online are loc dup? citirea Evangheliei a V-a, atunci când preotul spune: “Ast?zi S-a spânzurat pe lemn Cel Ce a întins p?mântul pe ape”. Sfânta Cruce r?mâne în mijlocul bisericii pân? vineri, când este readus? în Sfântul Altar.

La Ierusalim, începând cu orele 16.00, se face o procesiune cu Sfânta Cruce. Procesiunea începe de la Pretoriu ?i se termin? la Sfântul Mormânt. Credincio?ii str?bat drumul pe care Mântuitorul a purtat Crucea R?stignirii.

În Joia Mare, în cadrul Proscomidiei, pe lâng? Sfântul Agnet, care se foloseste la Sfânta Liturghie din ziua respectiv?, se mai scoate înc? un Agnet, care se sfin?e?te împreun? cu cel?lalt, f?r? s? se rosteasc? de doua ori rug?ciunile epiclezei ?i f?r? s? se binecuvânteze fiecare separat. Al doilea Agnet va fi p?strat pân? în Mar?ea Luminat? când este uscat ?i sf?râmat dupa o rânduial? special?. Dupa ce a fost sf?râmat, este a?ezat într-un chivot pe Sfânta Mas? din Altar. Acest Agnet este folosit de-a lungul întregului an pentru împ?rt??irea bolnavilor sau a celor care nu pot merge la biseric? din motive bine întemeiate.

Joia Patimilor este si ziua in care au loc sfintirea Sfântului ?i Marelui Mir materia sfin?it? care se folose?te la Taina Mirungerii, sfin?irea bisericilor, sfin?irea altarelor, a antimiselor ?i pentru reprimirea în Ortodoxie a celor c?zu?i de la dreapta credin??. Men?ion?m c? sfin?irea Sfântului ?i Marelui Mir nu se s?vâr?e?te în Joia Patimilor fiec?rui an, ci doar atunci cand se constat? c? nu mai exist? Mir pentru un an de zile.

În Joia din S?pt?mâna Sfintelor Patimi, pr?znuim sp?larea picioarelor ucenicilor de c?tre Hristos, Cina cea de Taina la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rug?ciunea arhiereasc? ?i începutul Patimilor prin vinderea Domnului.

 

Comentarii

comentarii