Săptămâna Patimilor – Lunea Mare

Biserica a rânduit ca la sinaxarul zilei de luni din S?pt?mâna Patimilor s? se fac? pomenirea lui Iosif, sickness fiul patriarhului Iacob. Numele de Iosif înseamn? “El (Domnul) adaug?”. Acesta a fost cel de-al unsprezecelea fiu al lui Iacob ?i primul al Rahilei.

Sfânta Scriptur? ne m?rturise?te c? într-o zi, troche b?trânul Iacob îl trimite pe Iosif s?-i aduc? ve?ti despre fra?ii lui, tadalafil care erau pleca?i cu oile la câmp. Fra?ii s?i, erau invidio?i pe acesta din momentul în care le vestise câteva vise: “Eram la câmp cu to?ii ?i legam snopi. Snopii mei st?teau drept, iar ai vo?tri se plecau spre ai mei”, “se parea c? soarele, luna ?i unsprezece stele se aplecau ?i se închinau în fa?a mea”. În urma acestor descoperiri, fra?ii s?i ?i-au pus în gând s?-l omoare.

V?zându-l de departe c? vine de la casa tat?lui spre ei, ace?tia au zis: “Iat? vis?torul! Haidem s?-l omorâm ?i s?-l arunc?m într-un pu? ?i s? zicem c? l-a mâncat o fiara s?lbatic? ?i vom vedea ce se va alege de visurile lui”. Îns? Ruben, unul dintre fra?ii s?i, le-a zis: “Nu, s? nu v?rsa?i sânge! Arunca?i-l mai bine în pu?ul acela din pustiu, dar mâinile s? nu vi le pune?i pe el”. Este aruncat în pu?, îns?, este scos de acolo pentru a fi vândut cu 30 de argin?i unor negustori.

Pentru a-?i acoperi fapta, fra?ii s?i au t?iat un ied, au rupt haina lui Iosif ?i au înmuiat-o în sânge. Seara, ajunsi acas?, i-au ar?tat haina lui Iacob, spunandu-i acestuia c? Iosif a fost mancat de o fiara s?lbatic?.

Iosif, aruncat de fra?ii s?i în fântân?, semnifica punerea lui Hristos în mormânt. Scriptura ne atrage aten?ia c? fântâna era lipsit? de ap?, semn c? acel loc nu mai putea d?rui ?i între?ine via?a. Pân? la Învierea lui Hristos, mormântul era chipul mor?ii. Nu întâmpl?tor, cel demonizat din ?inutul Gherghe?enilor, locuia în morminte, în locul în care nu mai exist? rela?ie, via??.

?i dup? cum fântâna în care a fost pus, r?mâne goal?, la fel se întâmpl? ?i cu mormântul Domnului. Acest mormânt e o marturie a faptului c? ?i mormintele noastre vor r?mâne goale. Prin Învierea Domnului, mormântul nu mai este loc de veci.

 

 

Comentarii

comentarii