Săptămâna patimilor – Miercurea Mare

Miercuri este pomenirea femeii celei p?c?toase, buy care aflând c? Mântuitorul se afl? în casa lui Simon Leprosul, illness a luat un vas cu mir inmiresmat, find de mare pre?, ca s?-l toarne pe capul lui Iisus Hristos, iar cu p?rul capului ei ?tergea lacrimile ce-i picau din ochi pe picioarele Domnului.

„Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare pre?, ?i l-a turnat pe capul Lui, pe când ?edea la mas? ?i v?zând ucenicii, s-au mâniat ?i au zis: De ce risipa aceasta? C?ci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii s? se dea saracilor.

Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: Pentru ce face?i sup?rare femeii? C?ci lucru bun a facut ea fa?? de mine. C?ci pe s?raci totdeauna îi ave?i cu voi, dar pe Mine nu M? ave?i totdeauna. C? ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a f?cut-o spre îngroparea Mea.

Adev?rat zic vou?: Oriunde se va propov?dui Evanghelia aceasta, în toata lumea, se va spune ?i ce-a f?cut ea, spre pomenirea ei.

Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis: Ce voi?i s?-mi da?i ?i eu Îl voi da în mâinile voastre?Iar ei i-au dat treizeci de argin?i.”(MATEI 25,6-15)

Miercurea Mare ne apropie ?i mai mult de Sfintele Pa?ti, astfel c? Biserica a rânduit s? lu?m aminte în aceast? zi la dou? exemple: cel al p?c?toasei desfrânate, înstr?inate de Dumnezeu care aducând în aceast? zi, cu mare c?in??, smerenie ?i cu multe lacrimi, mir de mare pre? ?i ungându-L pe Hristos, devine mironosi?? ?i cel al lui Iuda Iscarioteanul, ucenicul care, de?i apropiat de Domnul, L-a vândut, tot ast?zi, pentru treizeci de argin?i fariseilor ?i carturarilor ce voiau s?-L ucid?. Vânzarea facut? de Iuda a facut ca, mai tarziu, Sfânta Tradi?ie a Bisericii s? rânduiasc? ziua de miercuri ca zi de post, al?turi de vineri, ziua în care Iisus a fost r?stignit, acestea fiind cele dou? zile ale s?pt?mânii în care cre?tinii trebuie s? posteasc? de-a lungul întregului an.

 

Comentarii

comentarii