Cei care merg la Cantina Socială vor avea mai mulți bani de mâncare

În data de 22 februarie 2013, capsule consilierii Municipiului Pa?cani au hot?rât, drug în ultima ?edin?? de consiliu, majorarea aloca?iei de hran? pentru persoanele care merg la Cantina de Ajutor Social, de la ?ase lei/zi la opt lei/zi de persoan?.

În anul 2008 aloca?ia de hran? nu a putut fi majorat? datorit? faptului c? pre?urile la produsele alimentare erau mari, fiind dificil? încadrarea în aloca?ia zilnic? de hran? cu suma de 6 lei/ persoan?, reprezentan?ii Cantinei Sociale cerând, în 2010, o cre?tere a aloca?iei, majorarea realizându-se doar par?ial.

Suma de ?ase lei/ zi/ persoan? nu este suficient? pentru cump?rarea produselor alimentare care s? asigure o calitate ?i o cantitate corespunz?toare, raportându-ne la cre?terea pre?urilor pe pia?a alimentar?, a men?ionat directorul Mihai Miron.

Diana Acsinte, consiliera PNL, a solicitat  în aceea?i ?edin??, g?sirea unei solu?ii pentru ca aceas? cantin? s? intre în legalitate, în momentul în care se va stabili ?i bugetul pentru 2013, pentru c? deocamdat? nu de?ine aviz de func?ionare.

130 de persoane din Pa?cani, m?nânc? în fiecare zi la Cantina de Ajutor Social.

Sursa

Comentarii

comentarii