Sărbătoare la Hârlău

primaria harlauNici în acest an, clinic s?rb?torile Hârl?ului nu vor trece neobservate. Prim?ria, cu ajutorul sponsorilor ?i a unei contribu?ii din bugetul local, vor organiza mai multe manifest?ri sociale ?i artistice, cu ocazia Zilelor Hârl?ului.

Pe 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe, oficialit??ile vor participa la slujba de pomenire ?i mul?umire la biserica din ora?, care are hramul sfântului protector al ora?ului. Serb?rile vor începe cu adev?rat vineri, 25 aprilie 2014, la ora 13:00, când la Conacul Polizu din Maxut va fi dat startul începerii oficiale a S?rb?torilor Hârl?ului.

Programul zilelor de s?rb?toare:

Vineri, 25 aprilie 2014, în prima zi de s?rb?toare, vor avea loc concursuri ?i spectacole organizate de elevii ora?ului, dar ?i concerte sus?inute de forma?iile profesioniste de muzic? u?oar? ?i muzic? popular?.

A doua zi, sâmb?t?, va avea loc o ?edin?? festiv? a Consiliului Local Hârl?u, urmat? de un dineu la Conacul Polizu, oferit de administra?ia local?. Invita?ii vor audia muzica “Retro”, maestru de ceremonii fiind Ion Auslinger. Tot sâmb?t? va avea loc ?i lansarea ?i promovarea unor romane ale scriitorului Aurel Bruma.

În ultima zi de s?rb?toare, 27 aprilie, cet??enii ora?ului se vor bucura de concertele de muzic? u?oar? ?i popular? sus?inute de Rapsozii Boto?anilor, artista bucovinean? Viorica Macovei, Corina, Antonia, plus alte câteva surprize. Serb?rile se vor încheia duminic? spre miezul nop?ii cu un splendid foc de artificii.

“Vom lansa ?i monografia ora?ului Hârl?u, scris? de profesorul Dumitru Mateciuc, profesor de limba român? la Colegiul Na?ional din Hârl?u. Este o lucrare profesionist?, scris? dup? o documentare temeinic?. Este o lucrare pe care o a?teptam de mult ?i care întrege?te volumul cu filele de istorie ale ora?ului Hârl?u”, a declarat primarul Constantin Cernescu.

Sursa

Comentarii

comentarii