“Sărbătoarea Liliacului” la Muzeul “Mihail Sadoveanu” Iaşi

Sâmb?t?, online 27 aprilie 2013, order de la ora 11:00, va avea loc la Muzeul “Mihail Sadoveanu” Ia?i, “S?rb?toarea Liliacului”. Aceast? manifestare este dedicat? activit??ii  ?i prezen?ei lui Mihail Sadoveanu în sfera spectacolului. Invitatul special la acest eveniment este celebra artist? Draga Olteanu-Matei.

La cea de-a XXII-a edi?ie vor fi prezentate o serie de momente cultural-artistice, printre care se num?r?: colocviul „Sadoveanu în artele spectacolului” (cu participarea actorilor de la teatrele ie?ene), discursul „Sadoveanu-voca?ie de etnograf” (sus?inut de Angela Paveliuc-Olariu), lansarea noului num?r al revistei de cultur? “Dacia Literar?”. Concertul de fanfar? al elevilor de la Palatul Copiilor Ia?i, precum ?i alte manifest?ri ale scriitorilor, arti?tilor, studen?ilor, elevilor invita?i.

Acest eveniment este organizat de Muzeul Literaturii Române ?i Consiliul Jude?ean Ia?i, în colaborare cu Prim?ria Municipiului Ia?i.

 

Sursa

Comentarii

comentarii